Home

krok 1
Dostosuj Pakiet POLECONY eCommerce do swoich potrzeb
Pakiet Standard
Liczba przesyłekCena* 1 PakietuWybierz liczbę PakietówLiczba pakietówDo zapłaty
539.91
 
30228.78
 
50375.15
 
100725.70
 
Pakiet Priorytet
Liczba przesyłekCena* 1 PakietuWybierz liczbę PakietówLiczba pakietówDo zapłaty
549.94
 
30288.93
 
50475.40
 
100926.19
 
Uwaga!
Łączna ilość pakietów:
Standard:
Priorytet:


Razem
PLN
*) Podane ceny są kwotami brutto PLN zawierają 23% podatku VAT
krok 3
Uzupełnij dane potrzebne do wystawienia faktury VAT i wysłania zamówionych Pakietów:


krok 5
Sprawdź poprawność poniższych danych i zakończ transakcję:

W przypadku wysyłania towarów za granicę proponujemy skorzystanie z usługi Poczty Polskiej S.A. świadczonej w obrocie zagranicznym – GLOBAL Expres.
W celu otrzymania informacji o usłudze prosimy o kontakt z infolinią Poczty Polskiej S.A.
tel. 801 333 444 dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych (opłata jak za połączenie lokalne)
tel. (+48) 43 842 06 00 dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy (opłata wg cennika operatora)


  1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
  3. Dane osobowe, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji umowy na usługę Pakiet Polecony eCommerce oraz prowadzenia postępowań reklamacyjnych
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych na podstawie regulaminu usługi.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy.
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
  7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.